Khách hàng Guoco Land

 
GuocoLand Limited ("GuocoLand" hoặc "GLL"), là một công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch Singapore từ năm 1978. Hoạt động chính của GuocoLand TNHH là một công ty cổ phần đầu tư. Các hoạt động kinh doanh chính của công ty con của nó là phát triển bất động sản, đầu tư bất động sản, hoạt động khách sạn, quản lý tài sản và các hoạt động liên quan. Là một công ty hàng đầu trong khu vực bất động sản, GLL là tập trung vào việc đạt được khả năng mở rộng, tính bền vững và tăng trưởng tại các thị trường cốt lõi của nó thông qua các doanh nghiệp phát triển bất động sản, đầu tư và quản lý.

Bạn có thể liên hệ với Aothun.vn theo 2 cách:


Cách 1: Gọi cho chúng tôi (miễn phí) để được tư vấn ngay: 18006809

Gọi Miễn Phí Ngay!

Cách 2: Điền số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho bạn trong 30 phút.